Dwór w Kopytowej z nominacją do konkursu „Zabytek Zadbany 2012″

Muzeum Kultury Szlacheckiej – dwór w Kopytowej został nominowany do nagrody w konkursie „Zabytek Zadbany – edycja 2012″ w kategorii A „Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu”, ogłaszanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Zabytek Zadbany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Od 2011 roku podmiotem realizującym procedurę konkursową jest Narodowy Instytut Dziedzictwa. Konkurs skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Jego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów.

Wśród obiektów nominowanych w kategorii A obok dwory w Kopytowej znalazły się również Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie ? Zamek w Prószkowie, Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP w Katowicach i Zamek w Siewierzu.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w dniu 18 kwietnia br., w Stargardzie Szczecińskim.

źródło: www.nid.pl / www.beskidniski.org.pl / www.kbir.krosno.pl