Dwór w Kopytowej z nominacją do konkursu „Zabytek Zadbany 2012″

Muzeum Kultury Szlacheckiej – dwór w Kopytowej został nominowany do nagrody w konkursie „Zabytek Zadbany – edycja 2012″ w kategorii A „Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu”, ogłaszanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „Zabytek Zadbany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad konkursem sprawuje Generalny Konserwator Zabytków. Od 2011 roku […]