Uroczystość z okazji 150-tej rocznicy Powstania Styczniowego

Herb Powstańczy z 1863r symbolizujący unię trojga narodów: Korony Polskiej, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rusi Kijowskiej

Herb Powstańczy z 1863r symbolizujący unię trojga narodów: Korony Polskiej, Wielkiego Księstwa Litewskiego i Rusi Kijowskiej

Dla uczczenia tej wyjątkowej okazji w elewację dworu w Kopytowej zostanie wmurowana tablica pamiątkowa w hołdzie uczestnikowi powstania styczniowego Bolesławowi Jordan Rozwadowskiemu – właścicielowi obszaru dworskiego Kopytowa.

Uroczystość wmurowania tablicy pamiątkowej z udziałem uczniów szkoły w Kopytowej, przedstawicieli duchowieństwa, samorządu gminnego i powiatowego, społeczności wsi Kopytowa oraz zaproszonych gości odbędzie się 25 stycznia 2013 r. w Muzeum Kultury Szlacheckiej oraz budynku szkoły w Kopytowej.

BOLESŁAW JORDAN ROZWADOWSKI – uczestnik Powstania Styczniowego

właściciel dworu w Kopytowej.

Bolesław Jordan Rozwadowski urodził się w 1842 roku w Turówce pod Trembowlą. Jest przedstawicielem ?gałęzi pułkownikowskiej? znanego polskiego rodu Jordan Rozwadowskich. Protoplastą tej gałęzi był dziad Bolesława , Kazimierz (1757?1836) – pułkownik wojsk polskich, uczestnik insurekcji kościuszkowskiej i legendarny dowódca 8 pułku ułanów Księstwa Warszawskiego. Jego pięciu synów poszło w ślady ojca i walczyło o Polskę niepodległą.  W 8 pułku służyli także dwaj bracia Kazimierza: Onufry i Franciszek oraz syn Antoni. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że pod dowództwem pułkownika Rozwadowskiego pierwsze szlify bojowe zdobywał późniejszy wybitny komediopisarz Aleksander hr.Fredro.

Najstarszym z synów Kazimierza Rozwadowskiego był Antoni (1796-1855) ojciec Bolesława. Po ukończeniu Elementarnej Szkoły Artylerii i Inżynierów w stopniu podporucznika walczył w kampanii rosyjskiej 1812 roku. Brał udział w bitwach pod Ostrownem, Witebskiem, Smoleńskiem, Dorohobużem, Możajskiem, Woronowem i Tarutino, gdzie ciężko ranny utracił oko.  Uczestniczył w powstaniu listopadowym w stopniu majora Nadwiślańskiej Legii Konnej. Antoni Rozwadowski spisał pamiętniki, przechowywane obecnie w zbiorach Ossolineum we Wrocławiu. Antoni gospodarował w majątku swojej żony Tekli Antoniny z Czechowiczów herbu Ostoja (zm. 1854) w Turówce w obwodzie tarnopolskim. Tam urodziły się jego dzieci: córki Kamila (1827-1899), Justyna(1834) i Helena(1834) oraz  synowie: Eustachy (1825-1847), Kazimierz (1828-1912)) i Bolesław (1842-1911). Obaj synowie zostali uczestnikami powstania styczniowego. Kazimierz walczył pod komendą Mariana Langiewicza. Ciężko ranny w bitwie pod Grochowiskami, powrócił do Galicji i osiadł w Turówce.

Bolesław Jordan Rozwadowski wkrótce po ukończeniu gimnazjum w Stanisławowie i Tarnopolu, poszedł do powstania styczniowego. Znalazł się w oddziale utalentowanego młodego dowódcy Tomisława Rozwadowskiego (1840-1920), który zorganizował oddział jazdy powstańczej w powiecie kałuskim. Tomisław Jordan Rozwadowski był ziemianiniem spod Kałusza, oficerem armii austriackiej, a jego powstańcze doświadczenia i patriotyzm ukształtowały osobowość jego syna, późniejszego generała Tadeusza Jordan Rozwadowskiego ( słynnego dowódcy obrony Lwowa  w 1918 r.).

Po upadku powstania styczniowego Bolesław Rozwadowski ukończył studia prawnicze i został komisarzem powiatowym w starostwie w Złoczowie. Gospodarował początkowo w Derewlanach w cyrkule złoczowskim, a następnie w po ślubie z Jadwigą Żarską herbu ?Starykoń?, mieszkał w Złoczowie. Dom Rozwadowskich w Złoczowie odwiedzał często Kazimierz Chłędowski, który w pamiętnikach wspomina gospodarza, jako palącego fajkę na długim cybuchu. Jadwiga urodziła Bolesławowi pięcioro dzieci:

1. Marię ( która wyszła za Adama Strawińskiego herbu Sulima, mieli 2 dzieci)

2. Stefana (który skończył Wojskowa Akademię Techniczną we Wiedniu, porucznik artylerii we Lwowie, zmarł w Zakopanem 1903 r)

3. Kazimierza i Michała (którzy jako uczniowie gimnazjum w Chyrowie zmarli w 1895 r. na gruźlicę)

4.Helenę (która w roku 1920 wstąpiła do zakonu Zmartwychwstanek w Warszawie)

Bolesław Rozwadowski po śmierci żony Jadwigi, zajął się działalnością polityczną. Został starostą Trembowli, a następnie posłem na Sejm Galicyjski. Ożenił się powtórnie z Eligią Kunaszowską herbu Radwan. W roku 1894 Bolesław Jordan Rozwadowski kupił od Stanisława Kotarskiego majątek ziemski Kopytowa. Mieszkał we dworze w Kopytowej wraz z żoną Eligią do roku 1902, kiedy to podjął decyzję o  powrocie w rodzinne strony, do Stanisławowa. Bolesław Jordan Rozwadowski zmarł w Stanisławowie w roku 1911.

Tekst opracowała Ewa Lorentz.