Skarby Podkarpackie nr 33 i Dwór w Kopytowej

„Skarby Podkarpackie” to czasopismo niezwykłe. Jego autorzy, przypominają o tym co na Podkarpaciu najcenniejsze i warte zachowania. W numerze 33-cim czasopismo nie zapomina o prywatnych muzeach opisując Muzeum Kultury Szlacheckiej w Kopytowej koło Krosna. Dwór który do nie dawna pełnił funkcje obory został odtworzony z pietyzmem i wypełniony niezwykle cennymi dziełami sztuki, stając się muzeum o wartości ponadregionalnej. Zbiory są chętnie udostępniane zwiedzającym przez prywatnego właściciela Andrzeja Kołdera.

Wydanie w formie elektronicznej dostępne jest do pobrania tutaj

„Skarby Podkarpackie” dostępne są w redakcji w siedzibie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” przy ul. Gałęzowskiego 6/317 w Rzeszowie.
Numer ukazał się dzięki projektowi „Produkty tradycyjne szansą na rozwój” współfinansowanemu przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013.
Numery archiwalne dostępne są również na stronie internetowej czasopisma

źródło: malopolska24.pl i skarbypodkarpackie.pl